KVKK Web Aydınlatma Bildirimi

Değerli hastalarım;

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hükümleri gereği, Op. Dr. Muharrem Demiroğulları  olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek, devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK ’da sayılan şekillerde işlenebilecek olup anılan yasal düzenleme kapsamında karşılıklı hak ve yükümlülüklerimize ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek isterim.

Sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına telefon görüşmesi, elektronik yazışmalar, sözlü görüşmeler gibi çeşitli yollar ile tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verilerinizi toplamaktayız. Öncelikle belirtmek gereklidir ki; kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz genel kullanıma açık olmayan güvenli bir ortamda saklanmakta ve izinsiz ya da yasal bir yükümlülük altında bulunulmadığı sürece üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşılmamakta, hasta-hekim ilişkisi çerçevesinde her türlü kişisel verinizin güvenliğine ve gizliliğine büyük bir özen gösterilmektedir.

Güncel mevzuat gereğince kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz aşağıda belirtilen kanuni amaçlarla işlenmektedir:

 • Hekim – Hasta ilişkisinin kurulması,
 • Hekim sözleşmesinin ifası ve sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesi,
 • İşlem yapanın/yaptıranın tespit için kimlik, adres, vergi numarası
 • İşleme ve tedaviye dayanak olacak kayıt ve belgeleri düzenlemek;
 • Mevzuat gereği yetkili kurum ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak;
 • İstatistik faaliyetleri ile hizmet kalitesini artırabilmek

Yine güncel mevzuat gereğince, belirtilen amaçlarla işlenen verileriniz; mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi, özel veya kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilir. Özel nitelikli kişisel verileriniz ise, gizlilik sözleşmeleri ile güvence altına alınmış olup hekimlik faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet aldığımız kurum ve kuruluşlara açık rızanız ile aktarılabilir.
KVKK’nın 11. maddesi kapsamında tarafımıza başvurarak kişisel verilerinizin;

 • İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Üçüncü kişiler ile paylaşılıp paylaşılmadığını ve paylaşılıyor ise bu kişilerin kimler olduğunu öğrenme,
 • Eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

hakkına sahip olduğunuzu bildiririz. Bu kapsamda, yukarıdaki haklarınıza ilişkin talebinizi Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen şartları taşıyacak şekilde oluşturarak “Çukurambar Mah. 1480 Sk. No:2/A/38 Çankaya Ankara” adresine gönderebileceğiniz ıslak imzalı bir dilekçe ile elden ya da noter aracılığıyla gönderebilirsiniz. Lütfen güncel başvuru yöntemlerini başvuru öncesinde mevzuattan teyit ediniz. Talebiniz en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Talebinizin sonuçlandırılmasına ilişkin ayrıca bir maliyet doğması hâlinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücretler tarafımızca talep edilebilir.

Sizlere sunduğumuz tüm ürün ve hizmetlerimizde kişisel veri güvenliğinin ön planda olduğu bilinciyle faaliyetlerimize devam etmekte olduğumuzu bilgilerinize sunarız.

Sağlıkla kalın.

KVKK Başvuru Formu için tıklayınız

Op. Dr. Muharrem Demiroğulları

DOKTORUNUZA SORUN

* Formu eksiksiz doldurduğunuz taktirde, uzman ekibimiz, vermiş olduğunuz iletişim kanallarından sizinle temasa geçerek sorularınızı en kısa zamanda yanıtlayacaktır. Zaman kaybetmek istemiyorsanız Sıkça Sorulan Sorular bölümünü ziyaret edebilirsiniz.

MUAYENE RANDEVUSU ALIN

İLETİŞİM NUMARAMIZT: 0312 428 32 30 | GSM & Whatsapp: 0552 361 32 30
Whatsapp
 
#
Tamam